Onze school

Elkaar kennen en erkennen
Weten waar je vandaan komt én naartoe gaat
Op het Fioretti wordt meerwaarde gecreëerd
en geanticipeerd op de toekomst
Een school die je uitdaagt tot presteren
Geborgen, duurzaam en vooruitstrevend
Samen werken aan wat je wilt en kunt
Dát is leren op ’t Fioretti 

Praktisch & Persoonlijk

Het Fioretti College is een school waar met persoonlijke aandacht het beste in elke leerling naar boven gehaald wordt. We werken in teams, in kleine onderwijsgroepen. Aan een groep leerlingen is een vaste groep leraren gekoppeld. Leerlingen werken aan een onderwijsprogramma op maat, met tijd en ruimte voor oriëntatie op vervolgopleiding en beroep. Onze leerlingen leren door te doen, door te ervaren en door de opgedane kennis toe te passen. Het gaat om weten wat je kan en wat je daarmee kunt. Op die manier halen we talenten in elke leerling naar boven. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. De lessen vinden plaats in moderne theorie- en praktijklokalen en op leerpleinen. Brugklassers hebben hun eigen plek binnen de school.

Afdeling mavo-vmbo

Het Fioretti College is een school voor middelbaar algemeen vormend onderwijs (mavo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs (PrO).

  • Vmbo:
    Basisberoepsgerichte leerweg: voor leerlingen die niet zozeer theoretisch, maar meer praktisch zijn ingesteld. Het examenprogramma is minder uitgebreid en meer praktisch dan dat van de andere leerwegen. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 2 van het mbo. Kaderberoepsgerichte leerweg: voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. Het examenprogramma is uitgebreider en moeilijker dan het programma basisberoeps en makkelijker dan de mavo. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 3 / 4 van het mbo.


In de bovenbouw (klas 3 en 4) heeft de leerling de keuze uit zes profielen: Economie & Ondernemen (E&O), Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Produceren, Installeren & Energie (PIE), Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Mobiliteit & Transport (M&T) en Zorg & Welzijn (Z&W).

  • Mavo: leerlingen die theoretisch bezig willen zijn, vinden hier hun uitdaging. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 3 of 4 van het mbo of de havo. De leerlingen kiezen in de bovenbouw een beroepsvoorbereidend vak: Dienstverlening & Producten (D&P) of Technologie & Toepassing (T&T).
  • Combiklas mavo-kader: voor leerlingen die in de nabije toekomst mavo aankunnen, maar wellicht nog wat extra ondersteuning nodig hebben. Er wordt nadrukkelijker maatwerk geleverd en toegewerkt naar het meest passende niveau: mavo of soms kaderberoeps.
  • Havo-mavo brugklas: voor leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of havo of mavo het juiste schooltype is. Zij krijgen op havo-niveau les op het Zwijsen College. In de loop van het jaar wordt bepaald welke vervolgroute de meest geschikt is: havo (op het Zwijsen College) of mavo (op het Fioretti College).
Afdeling praktijkonderwijs (PrO)
  • Combiklas basisberoepsgerichte leerweg-praktijkonderwijs: voor leerlingen waarbij doorgroei naar vmbo mogelijk is, maar start bij praktijkonderwijs wenselijk is in verband met de extra begeleiding en ondersteuning. Ze krijgen les op vmbo-basisniveau en praktijklessen bij praktijkonderwijs. Langzaam wordt er toegewerkt naar het best passende niveau (vmbo-basisberoepsgerichte leerweg of praktijkonderwijs)
  • Praktijkonderwijs: voor leerlingen die leren door doen. In de onderbouw worden zowel de didactische als praktijkvakken (zoals bijv. koken, metaaltechniek, bouwtechniek, groen, verkoop, textiele vorming) op niveau en op maat aangeboden. In de bovenbouw ligt de focus op arbeidsgerichte vaardigheden en/of voorbereiding MBO-entree. Door o.a. stages worden de leerlingen op hun toekomstige beroep voorbereid.

Meer informatie vind je op de website: Fioretti College Veghel | Informatie voor leerlingen van groep 8 en hun ouders

Vragen?

Neem dan contact op met één van de teamleiders van de brugklassen of de ondersteuningscoördinatoren:

Dhr. N. van Eijk, teamleider basisberoepsgerichte leerweg onderbouw, nikky.vaneijk@voveghel.nl

Dhr. J. Arts, teamleider kaderberoepsgerichte leerweg onderbouw, joris.arts@voveghel.nl

Dhr. D. Hanegraaf, teamleider mavo onderbouw, danny.hanegraaf@voveghel.nl

Dhr. K. Vijnmans, teamleider praktijkonderwijs, koen.vijnmans@voveghel.nl

Mw. M. van Driel, ondersteuningscoördinator vmbo-mavo onderbouw, miranda.vandriel@voveghel.nl

Mw. H. van Eerd, ondersteuningscoördinator praktijkonderwijs, hilde.vaneerd@voveghel.nl